Kenelle osteopatia soveltuu?

 

Osteopatia soveltuu kaiken ikäisille ja -kuntoisille. Hoitotavat ja teho yksilöidään jokaisen asiakkaan tarpeen ja toivomuksen mukaan. Osteopatialla voidaan hoitaa tehokkaasti mm. erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön kipu- ja häiriötiloja sekä saada apua migreeniin. Osteopatia soveltuu tapaturmien ja vammojen jälkitilojen hoitoon sekä mm. stressin lievitykseen. Osteopatialla voidaan ylläpitää toimintakykyä kroonisissa ja etenevissä sairaustiloissa. Osteopatia on myös mainio apu kun keholta vaaditaan kovaa suorituskykyä ja se käy erityisen hyvin esim. urheilijan lihashuollon tueksi. Urheilussa korostuu myös vammoja ennaltaehkäisevä rooli.

 

Osteopaatille voi myös varata ajan, vaikkei varsinaisia vaivoja olisikaan. Käythän hammaslääkärissäkin säännöllisesti tarkastuksissa, jotta olisit tietoinen alkavista ongelmista ja mitä suussasi tapahtuu. Oman kehon ongelmakohdista on hyvä olla tietoinen, jotta vaivoja voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä.

Ammattitaitoista osteopatiaa ja trigger-/fasciahoitoa Oulussa (ja Kokkolassa)

OLEN KALERVO MÄKELÄ ja annan osteopaattista hoitoa OULUSSA ja KOKKOLASSA. Olen ollut hoitoalalla vuodesta -90 lähtien. Tarjoan hoitojani kaikenikäisille ja kokoisille. Olet sydämellisesti tervetullut hoitooni!

Osteopaatit hoitavat samoista ongelmista kärsiviä asiakasryhmiä kuin Naprapaatit, Kiropraktikot, OMT-terapeutit ja Jäsenkorjaajat. Ala on varsin kilpailtu ja asiakkaat käyvät siellä, mistä parhaiten avun saavat ja näin täytyy ollakin.

Osteopaattisella hoidolla saadaan apua mm. seuraaviin vaivoihin:

 • Akuutti- ja kroonistunut selkäkipu sekä noidannuoli
 • Alaselän kivut, välilevytyrä, pullistuma
 • Apu iskiakseen. "Iskias" on jalkoihin säteilevä kipu ja puutuminen
 • Rintarangan kiputilat, jäykkyys ja lukkotilat
 • Päänsärky sekä jännityspäänsärky
 • Apu migreeniin. Migreeni voi johtua monesta eri tekijästä, joten syyn selvittäminen on tärkeää
 • Niska-hartiasärky, niskakipu, tension neck
 • Erilaisten nivelten kiputilat ja toimintahäiriöt
 • Olkapään ongelmat
 • Lihaskivut, krampit, lihaskalvo ongelmat, triggerkivut ja heijasteet
 • Huimaus / hyvänlaatuinen asentohuimaus
 • Kulumien aiheuttamat kivut
 • Puutumisoireet / hermopinteet raajoissa
 • Rasitusvammat kuten tennis- ja golf-kyynärpää, hiirikäsi
 • Lonkan ja polven ongelmat sekä jalkaterän vaivat
 • Purentaelimen ongelmat
 • Urheiluvammat
 • Vaivojen ennaltaehkäisy
 • Tarvittaessa asiakas ohjataan erikoislääkärille jatkotutkimuksiin
 • Katso välilehti "Yleisimmät vaivat" löytääksesi tarkempi kuvaus eri vaivoista

 

Osteopaattisen akuuttiajan pyrin järjestämään asiakkaalle mahdollisimman pian, jotta vaiva ei ehdi pahentua. Akuutissa vaivassa kannattaakin soittaa mikäli sopivaa aikaa ei löydy ajanvarauksessa.

 

Osteopatia, Naprapatia, Kiropraktiikka vai OMT-terapia?

Kovin konkreettisia eroja näiden välillä on haastava löytää. Suurimmat eroavaisuudet ovat eri terapeuttien tavoissa hoitaa, ei niinkään eri oppisuunnissa. Kyse on enemmän ammattinimikkeistä kuin hoitomenetelmistä. Osteopaatit hoitavatkin samoista ongelmista kärsiviä asiakasryhmiä kuin Naprapaatit, Kiropraktikot, OMT-terapeutit ja Jäsenkorjaajat. Ala on varsin kilpailtu ja asiakkaat käyvät siellä, mistä parhaiten avun saavat ja näin täytyy ollakin.

Mitä on osteopatia?

Osteopatia on pääsääntöisesti tuki- liikuntaelimistöön kohdistuva manuaalinen hoitomuoto. Osteopaatin erikoisosaamiseen kuuluu tuki- ja liikuntaelimistön toiminnalliset ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy. Ongelmia aiheuttavat mm. nivelten ja rangan toimintahäiriöt, lihasten jännitystilat / trigger-ongelmat, fascia-ongelmat tai esim. hermopinteet. Osteopaatti hallitsee laajan valikoiman erilaisia käsin tehtäviä hoitotekniikoita. Hoitotekniikat valitaan aina yksilöllisesti asiakkaan ongelman ja terveydentilan mukaan. Käytän hoidoissani asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä mm. erilaisia nivelten liikelaajuuksia lisääviä käsittelyjä kuten mobilisaatio-, manipulaatio-, sekä monia pehmytosatekniikoita kuten lihaskalvokäsittelyä, triggerkäsittelyä sekä tarvittaessa akupunktiota. Näiden menetelmien avulla pystytään parantamaan liikkuvuutta, aineenvaihduntaa, kudosten joustavuutta sekä vapauttamaan ja tasapainottamaan hermoston toimintaa. Osteopaattinen hoito on lihasjännityksiä poistavaa ja liikelaajuuksia avaavaa. Hoidon tavoitteena on saada elimistö toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja tuetaan kehon kykyä parantaa itsensä.

Mitä on naprapatia?


Naprapatia pohjaa muutoshakuisuuteen. Siinä naprapaatti lähtee hakemaan potilaan kokeman kivun poistamista. Haitta ei välttämättä aina poistu kokonaan, mutta tavoitteena on helpottaa vaivaa siten, ettei se enää häiritse. Jos esimerkiksi jokin harrastus on keskeytynyt jonkin vaivan vuoksi, pyritään naprapatialla vähintäänkin tuloksiin, joissa harrastusta voisi taas jatkaa. Naprapaatit hyödyntävät osteopaattien, kiropraktikkojen ja OMT-terapeuttien tapaan hoidoissaan erilaisia menetelmiä, joita sovelletaan tilanteen mukaan.

 

Mitä on kiropraktiikka?


Kiropraktikon käsittelyssä hoito tapahtuu nopeilla ja lyhyillä, venyttävillä liikkeillä. Kiropraktikko keskittyy usein selkärankaan etsien siitä huonoiten liikkuvia alueita ja pyrkien sitten tasapainottamaan liikkuvuutta eri alueiden välillä. Kiropraktiikassa käytetään hyödyksi erikoishoitopöytiä, joissa on liikkuvia osia, ja jotka auttavat tuottamaan nopeita hoitoliikkeitä. Kiropraktikon hoitoihin liiteetään usein “niksauttelut”, mutta nämä ovat lähinnä hoidon sivutuote, eikä siis merkki siitä onko hoito onnistunut vai ei.


Lisää tietoa aiheesta löytyy Ylen artikkelista täältä.

 

Mitä on OMT-fysioterapia?


OMT-fysioterapia, eli ortopedinen manuaalinen terapia, keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, sen erilaisten toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn, sekä hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen. OMT-fysioterapialla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinvaivoja hyödyntäen erilaisia manuaalisia tekniikoita ja harjoituksia. Menetelminä voidaan käyttää manuaalisen käsittelyn lisäksi tarvittaessa myös nivelten manipulaatiota. Oikeaoppinen käsittely ja omatoimiset harjoitteet mahdollistavat erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidon ja ennaltaehkäisyn.

 

 

OSTEOPAATIN VASTAANOTOLLA …

Ensimmäisellä hoitokerralla kartoitetaan oireen historian lisäksi yleinen terveydentila ja sairaushistoria. Jos asiakkaalla on röntgenkuvia tai lääkärin lausuntoja, on ne hyvä ottaa mukaan.

Osteopaatin erikoisosaamiseen kuuluu tarkka kliininen tutkiminen ja testaaminen. Vain hyvällä tutkimisella kyetään hoito kohdistamaan tarkasti toimintahäiriöiseen kudokseen ja sulkemaan pois sellaisia riskitekijöitä jotka voisivat olla esteenä hoidolle. Ammattitaitoa on myös se, että tietää, voiko hoitaa vai ei. Tarvittaessa ohjataan asiakas eteenpäin, jos vaiva ei kuulu osteopaatin osaamis-alueeseen.

Tutkiminen aloitetaan haastattelulla ja sitten tehdään manuaalinen tutkiminen sekä tarkat kliiniset testit nivel-, selkäranka-, lihas- ja sidekudosalueelle sekä tarvittaessa verenkierto ja neurologiselle alueelle jotta saadaan tilanne kunnolla kartoitettua. Hoito pyritään kohdistamaan sinne mistä kipu tai ongelma aiheutuu. Kipu ja sen alkuperä eivät ole läheskään aina samassa paikassa.

Hoitona käytän osteopaattiseen hoitoon mukautettuna manipulaatiota, mobilisaatiota, kohdistettua tarkkuushierontaa mm. triggereihin, lihaskalvoihin, hermopinteisiin jne. sekä kohdistettua liike ja venytyshoitoa. Tarvittaessa annetaan yksilölliset kotiohjeet. Jokainen hoito on yksilöllisesti toteutettu ja erilaisia hoitotapoja sovelletaan tarpeen mukaan asiakasta kuunnellen. Akupunktiota voidaan käyttää esim. kipuhoitona, johon se on toimiva ja tehokas.

Osteopatia on hoitomuoto, jonka vuonna 1874 ensimmäisenä esitteli maailmalle amerikkalainen lääkäri ja osteopaatti Anders T. Still. Osteopatian perustana on näkemys, jonka mukaan nikamien, nivelten ja niitä ympäröivien kudosten virheellinen liikkuvuus / toimimattomuus sekä lihasten, kalvojen ja jänteiden kireys aiheuttavat toimintahäiriöitä kehon liikejärjestelmissä. Tämä tarkoittaa käytännössä esim. niveltä ympäröivien kudosten aineenvaihdunnan häiriytymistä sekä vaivoja ko. alueella tai mahd. heijastuksina kaukanakin ongelma alueesta.

Aineenvaihdunnan häiriö puolestaan johtaa verenkierrossa ja hermotuksessa häiriötilaan, josta on seurauksia joko paikallisesti tai laajemmin. Osteopaattisella hoidoilla vaivoihin saadaan apua, kun liikkuvuudet / kireydet korjataan ja verenkiertoa sekä hermostoa haittaavat kireydet poistetaan.

 

Myös ravitsemus ja elämäntapa-asiat otetaan tarvittaessa huomioon hoidossa jos siihen on tarvetta ja asiakas on motivoitunut.